1. سیدعلی رضائی , علی منصوری , جواد ساده , عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده از روش آنالیز گاز کروماتوگرافی , هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
 2. مهران صفدری , جواد ساده , هماهنگی بهینه و مقاوم رلههای اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از خروج و ورود ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط شبکه , 28 امین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، خرداد 1399 , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
 3. محمدجواد مصطفیان , جواد ساده , استفاده از تئوری معکوس زمان الکترومغناطیسی به منظور فاصله‌یابی خطا در خطوط جبران شده با ادوات FACTS موازی , 28 امین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، خرداد 1399 , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
 4. مهدی زارعی یزد , جواد ساده , تجزیه و تحلیل رفتار قوس ثانویه در حضور تجهیز HSGS در شرایط مختلف و تعیین مقاومت بهینه تجهیز , سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
 5. محسن طبری سورکی , جواد ساده , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS- , بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
 6. مصطفی حسین پوربوانلو , جواد ساده , تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی , بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
 7. مصطفی حسین پوربوانلو , جواد ساده , بررسی تاثیر نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا بر دامنه و فاز جریان اتصال کوتاه در شبکه های حلقوی , سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
 8. سیدمجید هاشمی , جواد ساده , پیمان جعفریان , ارایه یک طرح جدید برای تنظیم تطبیقی زون یک رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار جهت پوشش خطاهای اندازه گیری امپدانس , سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
 9. یاسر دامچی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 10. یاسر دامچی , بابک خلخالی شاندیز , جواد ساده , عباداله کامیاب , محمد شریعت تربقان , بررسی و تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد حفاظت اتصال زمین محدود شده ترانسفورماتور قدرت , دوازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 11. فائزه مهاجر , جواد ساده , مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از مدل گسترده ی حوزه زمانی خط , سی و دومین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
 12. یاسر دامچی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان , یازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 13. یاسر دامچی , مرتضی عباس قربانی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , سیدمجتبی روحانی , محمد عرب , تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) , سی و یکمین امین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 14. محمد فتحی شیخ احمد , جواد ساده , بهره برداری بهینه از محدودکننده های جریان اتصال کوتاه در شبکه های فوق توزیع حلقوی متصل به منابع تولید پراکنده , یست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
 15. رضا بخشی جعفرآبادی , جواد ساده , ارزیابی اقتصادی سیستم های فتوولتائیک در ایران با در نظر گرفتن سیاست های جدید تشویقی , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 16. الناز بصیرنیا , جواد ساده , حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان , دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 17. رضا پویان فر , جواد ساده , حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سری همراه با MOV , دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 18. نوید بشیان , جواد ساده , استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی , دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 19. محمد فتحی شیخ احمد , جواد ساده , Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission Networks , The 10th Power Systems Protection and Control Conference , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 20. محمود حسن زاده , جواد ساده , تحلیل اضافه ولتاژ گذرای ناشی از کلیدزنی بر ترانسفورماتور های مزرعه ی بادی , سی امین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
 21. بابک خلخالی شاندیز , جواد ساده , بهبود عملکرد رله دبفرانسیل در ترانسفورماتورهای قدرت با کمک استخراج شبه مشخصه مغناظیسی و چند جمله ای های لژاندر , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
 22. اسماعیل نیازی , جواد ساده , سهیل سبزواری , مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
 23. منصور قربانزاده , جواد ساده , بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدةسری , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
 24. رضا جلالی ندوشنی , جواد ساده , مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده با در نظر گرفتن هزینه تغییر در سیستم حفاظت , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 25. محمد اخگری , جواد ساده , تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 26. مرضیه نقدی , جواد ساده , محمد آقا شفیعی , مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 27. یاسر دامچی , جواد ساده , احمد شریعتی , محمدفخرالدین ییلاقی , محمود سلحشور ترشیزی , بررسی اثرات اتصالی خط 400 کیلو ولت فردوسی- نیشابور بر روی مجتمع فولاد خراسان , نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
 28. احمد شریعتی , جواد ساده , ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبران شده با STATCOM , هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
 29. احمد شریعتی , جواد ساده , یاسر دامچی , مصطفی یعقوبی , یحیی خانعلی زاده , نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار , هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
 30. میثم حاجی زاده , جواد ساده , الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با TCSC , هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
 31. مهدی قاضی زاده احسائی , جواد ساده , مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
 32. یاسر دامچی , جواد ساده , احمد شریعتی , هادی علی آبادی , حسن زارع زاده , تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 33. مهدی رجائی , کورش انصاری اغول بیک , جواد ساده , تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 34. احمد شریعتی , جواد ساده , یاسر دامچی , هادی علی آبادی , حسن زارع زاده , طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 35. رضا جلالی ندوشنی , جواد ساده , در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده , سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲
 36. مهدی قاضی زاده احسائی , جواد ساده , مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه , نوزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 37. رحمن دشتی , جواد ساده , ارائه یک روش اجرایی جهت تعیین بخش خطا در شبکه توزیع , پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
 38. یاسر دامچی , جواد ساده , تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان , پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
 39. میثم حاجی زاده , جواد ساده , الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا , پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
 40. مرضیه نقدی , جواد ساده , مجید یزدانی , مهدی نقدی , مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 41. الیاس رخشانی , جواد ساده , استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 42. یاسر دامچی , جواد ساده , لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 43. مجید تقی زاده , جواد ساده , عباداله کامیاب , ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 44. محمد کهتر پور , جواد ساده , یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی , چهارمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۲
 45. جواد ساده , مهدی صمدی بی نیازی , مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 46. جواد ساده , رضا دانش آموز , ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 47. اسماعیل نیازی , جواد ساده , بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 48. مرضیه نقدی , جواد ساده , مهدی نقدی , فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 49. سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 50. رضا حسن زاده , جواد ساده , تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 51. جواد ساده , محسن اولادی , حسین صادق پور , بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 52. رامین صالحی ارشلو , آراز مهرانی , جواد ساده , طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر به منظور پایش شرایط موتورهای الکتریکی , سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
 53. یاسر دامچی , جواد ساده , آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث , سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
 54. مرضیه نقدی , جواد ساده , مجتبی نظام محله , طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه , سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
 55. سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته , سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
 56. مهدی رجائی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۰
 57. محمد رضا احمدی نیا , جواد ساده , روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیره ای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۰
 58. جواد ساده , الیاس رخشانی , شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
 59. مرضیه نقدی , جواد ساده , رضا قاضی , فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
 60. حمید افرادی , جواد ساده , تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی , دومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۱
 61. محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , سید مجتبی روحانی , مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران , بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷
 62. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه , بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷
 63. الیاس رخشانی , جواد ساده , کنترل چند ناحیه ای بار فرکانس در فضای رقابتی صنعت برق با روش کنترل فیدبک خروجی بهینه , بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷
 64. الیاس رخشانی , جواد ساده , کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی , اولین کنفرانس تجدید ساختار در صنعت برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
 65. جواد ساده , مرتضی رجبی مندی , الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت , اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 66. جواد ساده , محمّد فرشاد , حبیب رجبی مشهدی , سید مجتبی روحانی , تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵
 67. سیدمحسن صدر , جواد ساده , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵
 68. رضا دولت آبادی , جواد ساده , تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس , اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۹
 69. سیدمحسن صدر , جواد ساده , هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک , اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۹
 70. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 71. عباس صابری نوقابی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 72. روح الامین زینلی داورانی , جواد ساده , الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰
 73. محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰
 74. محسن قاینی صوفی آبادی , جواد ساده , بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 75. امیر احمری نژاد , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 76. رضا دولت آبادی , جواد ساده , مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 77. محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 78. امیر احمری نژاد , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 79. محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 80. محمدامین لطیفی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 81. عباداله کامیاب , جواد ساده , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه , نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
 82. امیر احمری نژاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی , نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
 83. محمّد فرشاد , جواد ساده , فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO , نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
 84. محمدحسن محمدیان , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۲
 85. عباداله کامیاب , جواد ساده , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۲